Үнэгүй хүргэлт
Чанарын баталгаа
Сэтгэл ханамжийн баталгаа
Шуурхай тусламж
Төлбөрийн сонголт

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ


Үнэгүй хүргэлт

50.000 дээш худалдан авалт хийвэл үнэгүй хүргэнэ.

Төлбөрийн нөхцөл

Бараагаа хүлээн авсны дараа эсвэл дансаар шилжүүлэх гэсэн 2 сонголттой.

Буцаалт

Худалдан авснаас хойш 24 цагын дотор солих боломжтой.

Сонголт хийх

Та 2 бүтээгдэхүүн хүргүүлээд дундаас нь сонголт хийх боломжтой.

Худалдан авалт

3 блэндэр худалдан авалт хийгээд 20%-ийн эрх аваарай